Privacyverklaring

Hieronder de privacyverklaring van vennootschap onder firma ‘De Doorgroeiende Onderneming’, gevestigd te (3011 HV) Rotterdam aan de Oppert 266 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77095855 (hierna: ‘DDO’ en ook ‘wij’). 
Inleiding
DDO biedt een online doorgroei-programma op het gebied van persoonlijk leiderschap voor de ondernemer met een snelgroeiend bedrijf. DDO verwerkt in dit verband persoonsgegevens (hierna: ‘Gegevens’) van deelnemers aan het programma en ook van websitebezoekers en andere contacten. DDO vindt jouw privacy belangrijk en verwerkt de Gegevens uitsluitend overeenkomstig de wet en dit privacyreglement.

Gegevens die wij verwerken
De Gegevens die wij van jou verwerken zijn:
 • NAW-gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • ​IP-adres;
 • ​Persoonlijke profiel;
 • Gegevens over jouw surfgedrag op onze website.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij Gegevens verwerken
Wij verwerken jouw Gegevens voor de volgende doelen:
 • Jou te kunnen bereiken als dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je in het kader van onze dienstverlening te ondersteunen op het gebied van (doorgroeien in) jouw persoonlijk leiderschap;
 • De overeenkomst die we met je hebben financieel en administratief af te kunnen handelen;
 • ​Je (via onze nieuwsbrief) te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten;
 • ​Jouw gedrag op onze website te analyseren om onze website te verbeteren (IP-adres);
 • ​Te kunnen voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen.
Beveiliging en bewaartermijn
DDO gaat uiteraard zorgvuldig en vertrouwelijk met je Gegevens om. Alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot jouw Gegevens. En onze online omgeving/administratiesysteem is beveiligd volgens gangbare (technische) beveiligingsnormen.
We bewaren je Gegevens bovendien niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je Gegevens worden verzameld. Wij gaan in principe uit van een bewaartermijn van 2 jaar, waarna we je Gegevens vernietigen (tenzij er een wettelijke verplichting is op grond waarvan we je Gegevens moeten bewaren). 
Onze nieuwsbrief blijven we je toesturen totdat je je daarvoor afmeldt. In onze nieuwsbrief staat hoe je je kunt afmelden. 
Delen van Gegevens met derden
Wij delen je Gegevens niet met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die we met je hebben of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw Gegevens in onze opdracht verwerken sluiten wij zo nodig een verwerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat ze eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens hanteren als wij doen. DDO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
DDO maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Indien en voor zover wij voor het plaatsen van deze cookies toestemming nodig hebben, vragen wij daarvoor vooraf om jouw toestemming. Dit doen we bij jouw eerste bezoek aan onze website. Een toelichting op de cookies die we gebruiken en de mogelijkheid om je toestemming voor het gebruik van de cookies in te trekken, vind je in onze cookiereglement op onze website.
Jouw rechten, klachten en suggesties 
Op grond van de wet heb je (o.a.) het recht om je Gegevens in te zien, aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen. Ook kun je ons vragen de Gegevens die wij van jou hebben over te dragen aan een andere organisatie. Als wij je Gegevens verwerken op basis van jouw toestemming, kun je deze toestemming altijd weer intrekken. 
Als je het niet eens bent met de manier waarop wij met je Gegevens omgaan, horen wij dat graag. We proberen dan samen met jou een oplossing te vinden. Ook kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder op het gebied van privacy, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitGegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-Gegevens/tip-ons. We vinden het fijn als je ons daarvan (vooraf) op de hoogte stelt. 
ID-controle 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot uitoefening van je wettelijke rechten door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen om een kopie van je identiteitsbewijs met je verzoek mee te sturen. Maak in dat geval in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. 
Contact 
Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, een klacht of suggestie hebt, kun je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen aan deelnemer@dedoorgroeiendeondernemer.nl. Wil je in het onderwerp van jouw mail alsjeblieft ‘privacy’ vermelden? We doen ons uiterste best om binnen 4 weken na ontvangst van jouw e-mail te reageren. Als wij niet kunnen voldoen aan jouw verzoek, zullen we uitleggen waarom. Uiteraard gaan wij ook zorgvuldig om met de in dit verband door jou aan ons verstrekte Gegevens.
© Copyright 2020  - Alle rechten voorbehouden, De Doorgroeiende Ondernemer
© Copyright 2020  - Alle rechten voorbehouden, De Doorgroeiende Ondernemer